Κατόπιν ραντεβού: 210-6511784

Κατόπιν ραντεβού: 211-0123757

Νίκος
Γκόλφης

Κτηνίατρος-Ομοιοπαθητικός

Ενημερωτικά…

 Για την Ομοιοπαθητική δεν υπάρχουν ασθένειες, αλλά ασθενείς και ο κάθε ασθενής αντιμετωπίζεται ξεχωριστά ως μια αδιαίρετη ενότητα αλληλοεπηρεαζόμενων σωματικών, διανοητικών και ψυχικών λειτουργιών.

Στα κατοικίδια, αρκετές φορές η Ομοιοπαθητική είναι η πιο εύκολη λύση των προβλημάτων γιατί έχουν μια διαχρονική κανονικότητα, χωρίς απρόβλεπτα και στρες, όπως συμβαίνει στη ζωή των ανθρώπων.”